Ga naar de hoofdinhoud
Kennis Hub

Informatie en documentatie

Geïnformeerd in de praktijk staan

Als diagnosticus is het belangrijk om terug te kunnen vallen op concrete en onderbouwde kennis. Als professional geïnformeerd in de praktijk staan is iets waar we je bij kunnen helpen! Op deze pagina verzamelen we heel wat nuttige informatie en documentatie waar jij als diagnosticus gebruik van kan maken. Je vindt hier de volgende rubrieken terug:

  • Databanken
  • Richtlijnen en protocollen
  • Begeleidings- en sensibiliseringsmateriaal
  • Boeken, cursussen en werkdocumenten
  • Audio en video

Je kan onderstaande materialen aanschaffen door contact op te nemen met de betrokken onderzoekers, of via onze toekomstige webshop.

Databanken

Onze databanken zijn online verzamelpunten voor bepaalde kennisdomeinen. Iedere databank bevat een uitgebreide verzameling aan informatie, documenten, links en meer.

Richtlijnen en protocollen

Vanuit onze expertise ontwikkelen we richtlijnen en protocollen die rechtstreeks inzetbaar zijn in de praktijk.

Publicaties

Begeleidings- en sensibiliseringsmateriaal

Vanuit onze expertise ontwikkelen we materialen ter ondersteuning van de professional en zetten we in op sensibilisering van doelgroepen en de samenleving.

Publicaties

Boeken, cursussen en werkdocumenten

Vanuit onze expertise ontwikkelen we heel wat informatiedragers: handboeken voor professionals, cursussen voor studenten en ondersteunende werkdocumenten.

Publicaties

Audio en video

Vanuit onze expertise ontwikkelen we heel wat audio- en videomateriaal bruikbaar voor de professionele diagnosticus.

Publicaties

The effectiveness of psychological assessment hinges on the precision of the tools employed. Quality instruments are the compasses that navigate the intricate landscapes of the psyche.

Professor Sarah Adams