Ga naar de hoofdinhoud

Community Hub

Een netwerk van professionals

  • Dit platform zal zich ook richten op het samenbrengen van professionals en het uitbouwen van een diagnostisch netwerk. Dit zullen we doen aan de hand van verschillende functionaliteiten en dienstverleningsvormen.
  • De uitbouw van onze Community Hub staat iets verder op onze roadmap en zal pas in een latere fase worden geïntegreerd in het platform.

Een community van professionele diagnostici

Deze hub zal zich richten op het samenbrengen van professionals en het uitbouwen van een diagnostisch netwerk.

Sociale kaarten

Met sociale kaarten kunnen collega’s elkaar gemakkelijker vinden, en bij elkaar terecht voor advies of doorverwijzing.

Intervisie en advies

We verlenen advies aan professionals die met bepaalde vragen zitten rond diagnostiek. We organiseren ook begeleide intervisies met professionals.

Forum

Via een ledenforum kan informatie worden gedeeld vanuit Assessment Hub naar het ledennetwerk, maar kunnen professionals ook onderling bij elkaar terecht voor advies, doorverwijzingen, casusbesprekingen en nog veel meer.

Assessment is the telescope of psychology; it allows us to see what is otherwise invisible.

James Neal