Ga naar de hoofdinhoud
Test Hub

Testotheek en testarchief

Campus Sanderus

De grootste verzameling testmateriaal in Vlaanderen

De Testotheek op Campus Sanderus bestaat uit een ruime collectie van psychologische tests, observatieschalen, vragenlijsten en programma’s gericht op diagnostiek. De opzet van de Testotheek is om de gebruikers de mogelijkheid te bieden kennis te maken met het actueel beschikbare psychodiagnostisch testmateriaal. De Testotheek omvat daarnaast ook een uitgebreid archief aan historisch testmateriaal die interessant is voor educatieve en onderzoeksmatige doeleinden.

80+ Neuropsychologische tests

70+ Cognitieve tests

110+ Schoolse tests

300+ Klinische tests

30+ Arbeidstests

900+ Historische tests

Algemene info

Locatie

De testotheek van de opleiding Toegepaste Psychologie is geïntegreerd in het leercentrum van campus Sanderus (Antwerpen). Het psychodiagnostisch testmateriaal wordt bewaard op het gelijkvloers achter de balie van het leercentrum.

Dienstverlening en contact

Onze testotheekmedewerkers zijn steeds bereid om inhoudelijk advies te verlenen m.b.t. psychodiagnostisch testmateriaal. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via testotheek@thomasmore.be. We proberen de vragen binnen een termijn van twee weken te beantwoorden. Daarnaast is het ook mogelijk om langs te komen en (via mail) een afspraak te maken met een van de testotheekmedewerkers.

Voorbeeldvragen waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • “We zijn binnen ons CLB dringend op zoek naar een degelijke en betrouwbare niet verbale intelligentietest voor kinderen ouder dan 7 jaar. Wat is jullie ervaring met de SON-R 6-40?”
 • “Ik ben op zoek naar de ADP-IV. Op welke manier kan ik deze verkrijgen?”

Openingsuren, ontlening, reservering, gebruik van materiaal en verlenging

Openingsuren

De openingsuren van de testotheek zijn gelijkgesteld aan deze van het leercentrum van Antwerpen Sanderus.

 • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: doorlopend open van 8u tot 17u
 • Donderdag: doorlopend open van 8u tot 18u (niet op lesvrije dagen)
 • Tijdens vakantieperiodes kunnen openingsuren aangepast zijn.  Neem hiervoor best contact op met het Leercentrum.

Ontlening

Voor het ontlenen richt de testotheek zich in de eerste plaats naar studenten Toegepaste Psychologie. Zij kunnen in het kader van practica, stage en bachelorproef materiaal consulteren, inoefenen en ontlenen.

Verder is de testotheek toegankelijk voor studenten en alumni van Thomas More Antwerpen en KU Leuven, stagementoren en externen.

 • Studenten van Thomas More en KU Leuven kunnen binnen het kader van hun lopende opleiding psychodiagnostisch testmateriaal ontlenen indien hun diploma dit toelaat, nl: studenten van de Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Thomas More), studenten van de Masters in de Psychologie en (Ortho)pedagogiek (KULeuven). Hiertoe zullen zij persoonlijk ter plaatse een leenovereenkomst moeten ondertekenen.
 • Alumni van Thomas More en KU Leuven kunnen ook psychodiagnostisch testmateriaal ontlenen indien hun diploma dit toelaat, nl: afgestudeerde bachelors in de Toegepaste Psychologie (behaald aan Thomas More), masters in de Psychologie en (Ortho)pedagogiek (behaald aan KULeuven). Hiertoe zullen zij persoonlijk ter plaatse een leenovereenkomst moeten ondertekenen. Alumni kunnen specifiek testmateriaal maximaal 3 keer ontlenen. Studenten hebben steeds voorrang ten opzichte van alumni. Omwille van afspraken met de testuitgeverijen is het bovendien niet mogelijk om alle psychodiagnostische testen te ontlenen aan alumni.
 • Stagementoren en externen kunnen het testmateriaal enkel ter plaatse consulteren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontleentermijn en lidgeld/jaar. Het testmateriaal wordt ingeleverd vóór 13u. Een uitzondering hierop is steeds mogelijk in samenspraak met de medewerkers.

Reservering

Alumni van Thomas More en studenten/personeel en alumni van KU Leuven, dienen het materiaal steeds vooraf via mail aan te vragen (testotheek@thomasmore.be). Bij deze reservering dient steeds de naam en de correcte testnummer te worden doorgegeven. De testnummer kan opgezocht worden door te zoeken in de LIMO-catalogus.

Studenten en personeel kunnen tijdens de openingsuren reserveren aan de balie van het leercentrum.

Gebruik van materiaal

Het testmateriaal mag gedurende één dag ontleend worden. Indien noodzakelijk kan hierop een uitzondering worden gevraagd. Aangezien het de bedoeling is dat het psychodiagnostisch testmateriaal ontleend wordt ter kennismaking kan, conform de afspraken met uitgevers, éénzelfde test maximum drie keer ontleend worden door alumni van Thomas More Antwerpen en KU Leuven en door personeel/studenten van KU Leuven.

Van zodra je als lener in het bezit bent van het testmateriaal, ben je hier verantwoordelijk voor. Bij het ontlenen kijk je dus zelf na of alles aanwezig is. Het materiaal dient op tijd, compleet en in goede staat ingeleverd te worden. Bij verlies zal een bedrag equivalent aan de aankoopprijs van het materiaal betaald worden.

Testmateriaal mag niet aan derden doorgegeven worden en dient door de ontlener persoonlijk te worden opgehaald en teruggebracht.

Testen terugbrengen kan uitsluitend tijdens de openingsuren van het leercentrum.  Tijdens vakantieperiodes is het niet mogelijk om testmateriaal te ontlenen.

Verlenging

Verlenging van de leentermijn is mogelijk voor zover geen andere gebruiker het psychodiagnostisch testmateriaal heeft aangevraagd. Dit dient te gebeuren vóór het verstrijken van de inleveringsdatum via testotheek@thomasmore.be. Bij het laattijdig binnenbrengen wordt er een boete van €2.5/dag per test aangerekend.

Auteursrechten

Gebruik maken van de Testotheek impliceert het respecteren van de auteursrechten op het materiaal. Kopiëren van handleidingen, testboekjes, antwoordformulieren of welk soort materiaal dan ook is dus uitdrukkelijk verboden!

  Psychodiagnostisch testmateriaal (max. TOTAAL aantal) Termijn Lidgeld/jaar*
Studenten/personeel Thomas More (enkel van de opleiding Toegepaste Psychologie) 10 handleidingen 1 dag (max 1 week) gratis
  3 testkoffers 1 dag gratis
Studenten/personeel Associatie KU Leuven (enkel van de opleiding Psychologie, (Ortho)pedagogie of Logopedie) 5 handleidingen 1 dag (max 1 week) gratis
  2 testkoffers 1 dag gratis
Alumni Thomas More (enkel voor alumni Toegepaste Psychologie aan Thomas More Campus Sanderus)** 5 handleidingen 1 dag (max 1 week) 5€/jaar gratis: lid van Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten
  2 testkoffers 1 dag 5€/jaar gratis: lid van Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten
    enkel inkijken gratis
Alumni KU Leuven (enkel voor alumni Psychologie of (Ortho)pedagogie van KU Leuven)** 5 handleidingen 1 dag (max 1 week) €10/jaar €5/jaar: lid van alumnivereniging
  2 testkoffers 1 dag €10/jaar €5/jaar: lid van alumnivereniging
    enkel inkijken gratis
Externen   enkel inkijken gratis
 

Onlinecatalogus

Het psychodiagnostisch testmateriaal is opgenomen in de onlinecatalogus van Thomas More en KULeuven. Om uw zoekactie te beperken tot psychodiagnostisch testmateriaal uit onze testotheekcollectie in het leercentrum van Antwerpen Sanderus, kunt u onderstaande adviezen opvolgen:

 • Klik bovenaan op de tab ‘Fysieke exemplaren in Thomas More’ (Als u deze optie niet selecteert, zoekt u immers in alle bronnen van alle instellingen van de Associatie KULeuven).
 • Als u de tab ‘Fysieke exemplaren in Thomas More’ hebt gekozen, kan u ook het leercentrum selecteren nl: ‘Campus Antwerpen’ i.p.v. ‘Alle fysieke exemplaren’.
 • Wij raden aan om te zoeken op naam van het psychodiagnostische testinstrument en hier de zoekterm ‘testotheek‘ aan toe te voegen. Op deze manier krijgt u enkel de items die zijn opgenomen in onze testotheekcollectie. Er werden telkens trefwoorden toegevoegd aan het psychodiagnostische testmateriaal, maar deze zijn niet exhaustief. Hierdoor levert het zoeken op onderwerp of trefwoord vaak niet het gewenste resultaat op.

Meer informatie over het opzoeken in de onlinecatalogus is te vinden in de handleiding van het leercentrum.

Recente aankopen

Testgeheugen van Vlaanderen

Thomas More beheert ook een testarchief, het zogeheten Testgeheugen van Vlaanderen. Dit is een plaats waar historisch testmateriaal wordt bewaard en gearchiveerd. Dit testarchief is geïntegreerd in de bibliotheek van het leercentrum en omvat ondertussen meer dan 900 historisch interessante instrumenten. Het is mogelijk voor studenten, alumni of externen om het materiaal in het testarchief te raadplegen voor klinische, educatieve of onderzoeksmatige doeleinden. Dit kan echter enkel na afspraak.

Een afspraak kan worden gemaakt door te mailen naar testotheek@thomasmore.be.

Wil je oud testmateriaal doneren aan ons archief? Laat het ons weten!