Ga naar de hoofdinhoud

COVAT-platform

Het COVAT-platform is een virtuele ruimte waarop informatie verschijnt rond het COVAT-project (COgnitieve VAardigheidsTest) en de implementatie ervan in Vlaanderen (en Nederland). Het COVAT-project omvat de ontwikkeling en implementatie van een reeks cognitieve vaardigheidstests. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de meest actuele inzichten omtrent het CHC-model, en zijn inzetbaar bij kinderen, jongeren en volwassenen. Alle COVAT-gerelateerde informatie, documenten en FAQ’s kunnen op dit platform geconsulteerd worden.

Bij vragen of opmerkingen mag u contact opnemen met Katrijn Van Parijs (katrijn.vanparijs@thomasmore.be).

CoVaT-CHC Basisversie

De CoVaT-CHC Basisversie (Magez, Tierens, Van Huynegem, Van Parijs, Decaluwé & Bos, 2015) is een cognitieve vaardigheidstest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van intelligentie en is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep 9;6 jaar t.e.m. 13;11 jaar. De test kreeg van de Belgische Testcommissie (BFP) het kwaliteitslabel A+ en vormt een waardig alternatief voor of aanvulling op andere beschikbare intelligentietests voor Vlaanderen. De CoVaT-CHC Basisversie wordt dan ook erkend door het RIZIV en het VAPH.

Meer informatie

COVAT 9½-20

De COVAT 9½-20 (Magez, Tierens, Van Parijs, Joris & Bos, in ontwikkeling) is een cognitieve vaardigheidstest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van intelligentie. De test is geschikt voor de leeftijdscategorie 9 jaar en 6 maanden tot 20 jaar en vormt hiermee de aanvulling op de CoVaT-CHC Basisversie (9;6 t/m 13;11 jaar), welke erkend wordt door het RIZIV en het VAPH.

Meer informatie

COVAT-3

De COVAT-3 (Magez, Van Parijs, Joris & Tierens, in ontwikkeling) is een Vlaamse cognitieve vaardigheidstest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van intelligentie. De test bouwt verder op de CoVaT-CHC Basisversie en COVAT 9½-20 en maakt tegelijkertijd de overstap naar het digitale en adaptieve domein. Enkele voordelen hiervan zijn een aanzienlijke verkorting van de totale testtijd, het testen van de respondent op zijn of haar niveau, een verhoging van de standaardisatie, en een snellere en meer nauwkeurige verwerking van de resultaten.

Meer informatie

Samenwerkingen en implementatie

Hier volgt een overzicht van de verschillende (tijdelijke of structurele) samenwerkingsverbanden tussen Thomas More en externe partners waarbinnen de COVAT-instrumenten een rol spelen. Ook kan je hier een overzicht vinden van de verschillende onderzoeksprojecten waarin de COVAT-instrumenten worden ingezet.

Heden

Cebir

Een duurzame samenwerking tussen Cebir en Thomas More-hogeschool maakt het nu mogelijk om de COVAT-3 ook klaar te stomen voor gebruik binnen werving en selectie. De test COVAT Space OL vormt daarvan een eerste tastbaar resultaat. De bedoeling is om de komende jaren ook de andere testmodules (rond vloeiende of abstracte cognitie, gekristalliseerde cognitie (o.a. taalkennis) …) in te bouwen op TASC.

Erasmus+ project: Creating Equal Opportunities at School (CEOS)

Gelijke kansen in het onderwijs: het klinkt zo vanzelfsprekend, maar helaas is het dat niet. Leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond, zoals een lage sociaal-economische status of een andere moedertaal dan het Nederlands, nemen niet altijd deel aan het schoolniveau dat in overeenstemming is met hun potentieel. Het project ‘Creating equal opportunities at school: Empowering pupils from less-advantaged backgrounds through teaching academic language’, gefinancierd vanuit Erasmus+, ondersteunt bij het overbruggen van het verschil tussen huidig schoolniveau en het cognitieve talent van kinderen door middel van het aanleren van academisch Nederlandse taal.

Door middel van non-verbale cognitieve vaardigheden (COVAT-3) selecteerden we leerlingen. Vervolgens kregen zij het programma aangeboden als zij en school dachten dat dit meerwaarde zou hebben.

Take cAIR

De UCLL hogeschool leidt het Take cAIR-project omtrent de monitoring en remediëring van binnenluchtkwaliteit voor een gezondere en welzijnsbevorderende werkomgeving. In dit onderzoek wordt onderzocht of het emotioneel welzijn en het cognitief vermogen van werknemers in een reële werkruimte verbetert wanneer de luchtkwaliteit beter is en/of wanneer er een remediëringsstrategie zichtbaar wordt geïmplementeerd. Enkele subtests van de COVAT-3 worden afgenomen om een zicht te krijgen op het cognitief vermogen van de werknemers.

POINT-013

Meer info volgt.

Doctoraatstudies

Alexandra Vereeck – Universiteit Gent (2021)

Dit doctoraat onderzoekt de cognitieve effecten van klassieketalenonderwijs bij leerlingen in het secundair onderwijs. Om de cognitieve vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen worden er een aantal subtests van de COVAT-3 afgenomen.

Bachelorproeven

Is cognitieve vaardigheidstesting mogelijk via tele-diagnostiek? Een exploratief onderzoek. – Ivo Bernaerts (Thomas More, 2021)

Dankzij de COVID-19 crisis is de toepassing van tele-diagnostiek in een stroomversnelling geraakt. Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek via allerlei technologische middelen is nu mogelijk. Maar is dit wel een goede zaak? In deze bachelorproef gaan studenten zelf aan de slag met tele-diagnostiek. Ze zullen aan den lijve ondervinden hoe tele-diagnostiek in zijn werk gaat door een cognitieve vaardigheidstest ‘van op afstand’ af te nemen bij verschillende proefpersonen. Dit exploratief onderzoek tracht antwoorden te vinden op volgende vragen: Hoe kan een pen-en-papier intelligentietest van op afstand worden toegepast bij een cliënt? Welke zijn de valkuilen? Zijn er ook voordelen? Is tele-diagnostiek werkelijk de toekomst?

Ons brein! – Noortje Hermans (Thomas More, 2021)

Ongeveer één op de vier mensen krijgt in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dit aantal neemt door de vergrijzing en verbetering van de medische zorg ook nog toe. Ook wordt er steeds meer belang gehecht aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit zorgt ervoor dat er toenemend nood is aan neuropsychologische inzichten.  Neuropsychologische diagnostiek maakt hier een steeds belangrijker onderdeel van uit. Hoe brengen we de cognitieve functies goed in kaart?

Intelligentietesten onder de loep: meten ze hetzelfde? – Marlies Tierens (Thomas More, 2021)

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) van Thomas More zal binnenkort de COVAT 9½-20 op de markt brengen, een cognitieve vaardigheidstest die ontwikkeld is volgens het CHC-model en zich richt op 9;6-jarigen tot 20-jarigen. Praktijkwerkers stellen het PDC de vraag of deze test hetzelfde meet als de Wechslerschalen. In deze bachelorproef worden er testafnames uitgevoerd van de COVAT 9½-20, WISC-V en WAIS-IV om zo een antwoord te kunnen geven op deze vraag rond de validiteit van de COVAT 9½-20.

Het Gielsbos – Katrijn Van Parijs (Thomas More, 2021)

Het Gielsbos is een voorziening voor personen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Om een goed afgestemde begeleiding te kunnen bieden aan hun cliënten, maakt het Gielsbos een inschatting van de cognitieve vaardigheden van hun doelgroep. Het doel van dit onderzoek is om het Gielsbos meer inzicht te geven in hoe ze de testresultaten mogen interpreteren en in hoe ze vanuit deze resultaten de vertaalslag kunnen maken naar de dagelijkse praktijk.

Verleden

  • TALENT-project
  • LiSO-onderzoek
  • KUL Industriële wetenschappen
  • Oriënteringsonderzoek KUL
  • UA dubbing