Ga naar de hoofdinhoud

COVAT 9½-20

Een Vlaams genormeerde intelligentietest

De COVAT 9½-20 (Magez, Van Parijs, Joris, Bos & Tierens, 2024) is een cognitieve vaardigheidstest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van intelligentie. De test is geschikt voor de leeftijdscategorie 9 jaar en 6 maanden tot 20 jaar en vormt hiermee de aanvulling op de Basisversie (9;6 t/m 13;11 jaar), welke erkend wordt door het RIZIV en het VAPH. Uniek aan de test is de uitgebreide representatieve Vlaamse normering. Bovendien kunnen de resultaten op een handelingsgerichte manier ingezet worden in de begeleiding van kinderen en jongeren.

De test is het resultaat van een intense samenwerking tussen Walter Magez en Annemie Bos (leden van het voormalige CAPvzw) en de onderzoeksgroep Mens en Welzijn (o.l.v. dr. Marlies Tierens, Katrijn Van Parijs & Steven Joris).  Het COVAT-team wenst in het bijzonder Prof. Dr. K. Verschueren (KULeuven) en Dr. M. Schittekatte (UGent) te danken voor hun begeleiding bij de ontwikkeling van de COVAT 9½-20. Daarnaast dankt het COVAT-team uitdrukkelijk Toon Colman, Kimberley Bruggeman en Sarah Meersman voor hun onmisbare bijdragen. Ten slotte gaat onze dankbaarheid ook uit naar: alle meewerkende CLB’s, scholen en leerlingen; en studenten van de opleidingen Toegepaste psychologie van Thomas More, Vives en Howest voor hun bijdrage aan de normering.

checkered

Zet je op onze VIP-lijst

De COVAT 9½-20 wordt verwacht in september 2024. Door je te registreren word je als eerste op de hoogte gesteld van zodra dit instrument beschikbaar is voor verkoop!

Hier registreren

Ontdek wat deze intelligentietest zo uniek maakt

De COVAT 9½-20 is geschikt om de cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren vanaf 9 jaar 6 maanden tot en met 19 jaar 11 maanden in kaart te brengen, of oudere en jongere testgroepen die op een aansluitend cognitief niveau functioneren. Bij de ontwikkeling van de test werd er ook extra aandacht besteed aan de toepasbaarheid bij allochtone en anderstalige kinderen.

De COVAT 9½-20 resulteert in een IQchc. Hiermee trachten we ons te onderscheiden van klassieke IQ-berekeningen door te voldoen aan de principes van het CHC-gedachtegoed. Dit betekent dat het totaal IQ steunt op minstens 4 brede cognitieve vaardigheden, waaronder verplicht en met extra nadruk op Gf en Gc. We sluiten hiermee aan bij de meest actuele en empirisch ondersteunde intelligentietheorie en creëren een meerwaarde, in het bijzonder voor verwijzingen naar en binnen het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) en andere leersystemen. De COVAT 9½-20 vormt hiermee een actueel alternatief voor de WISC-V.

radar

Gratis testformulieren

De COVAT 9½-20 maakt gebruik van een modulair testsysteem. De moduleboekjes zijn in pdf-versie onderdeel van de test en zijn vrij te printen waardoor geen extra kosten moeten worden gemaakt.

radar

Individuele en groepsafname

De COVAT 9½-20 is zo ontworpen dat met behulp van een handige diapresentatie kinderen op individuele basis kunnen worden getest, maar ook dat het gelijktijdig testen van (klas)groepen mogelijk is.

radar

Niet-talige index

De COVAT 9½-20 bevat niet-talige subtesten op basis waarvan een aparte indexscore kan worden berekend. Dit is handig voor testgebruik bij allochtone of anderstalige kinderen.

radar

Vlaams genormeerd met klasnormen

De COVAT 9½-20 bevat naast klassieke (Vlaamse) leeftijdsnormen ook aparte klasnormen, wat een grote meerwaarde is in onderwijsloopbaanbegeleiding.

radar

Modulaire afname mogelijk

De COVAT 9½-20 is zo opgebouwd dat het mogelijk is om brede cognitieve vaardigheden aan de hand van op zichzelf staande indexscores  te berekenen, in aangepaste volgorde.

radar

Aandacht voor langetermijngeheugen

De COVAT 9½-20 besteedt als één van de weinige instrumenten in het Nederlandse taalgebied bijzondere aandacht aan het langetermijngeheugen (Glr).

Reacties uit het werkveld

Tarieven

Hieronder vind je de verschillende tarieven van de COVAT 9½-20. Het instrument is momenteel in productie en wordt verwacht beschikbaar te zijn voor verkoop in september 2024.

Basisprijs van €1195

  • Het basistarief voor de COVAT 9½-20 is €1195 (exclusief btw).

Campagnekorting aan 20%

  • Indien je de COVAT 9½-20 besteld in september of oktober 2024 betaal je €956 in plaats van €1195.

Omruilkorting aan 30%

  • Indien je je oude CoVaT-CHC Basisversie inruilt betaal je €836,5 in plaats van €1195.

dots

Ontdek ons CHC-platform

Lees meer